Jag vill inte köra ur nästa slalomtävling! 

Leonard har kört ur de sex senaste slalomtävlingarna han har tävlat i (varje gång i första åket). Han upplever detta som väldigt jobbigt och stressande och han vet inte hur han ska hantera det. Vad ska han göra för att klara av båda åken i nästa slalomtävling? Han vill bara ta sig ner nu. Det är förståeligt att fokus under nästa tävling ligger på att klara sig ner, på att inte köra ur. Oavsett hur han agerar under åket finns det dock en risk att han åker ur. 

Något som kan hjälpa Leonard i den här situationen är att ta bort uråkning ur bilden. I alla fall till viss del. Självklart kommer han tänka på det och naturligtvis vill han inte åka ur. Men i nuläget ligger ett väldigt stort fokus på att han inte vill göra det. Det är förståeligt men oavsett vad han gör finns risken att han gör det och hans fokus på det (att inte åka ut) hjälper honom inte att genomföra åket på ett bra sätt. Istället kan det vara bra att fokusera på hur han vill åka och att genomföra det på ett så bra sätt som möjligt oavsett om han kör ur eller inte.

Om han arbetar med att fokusera på åkningen (och att det är ok att åka ur) bör chansen öka att han blir bättre på att åka på ett önskat sätt under tävlingar och även under den kommande slalomtävlingen. Detta bör också leda till att risken för att han kör ur minskar eftersom han inte fokuserar på det lika mycket och istället fokuserar på det han ska göra (vilket han även brukar göra när han åker bra). Detta är dock inte huvudsyftet med att tänka på det här sättet, syftet är att åka bättre under tävlingar. 

Om Leonard genomför slalomåket utan att köra ur är det bra om han inte lägger fokus på hur skönt det var att han kom ner (på att han inte åkte ur). Det är bättre om han fokuserar på själva åket och om han har arbetat med att åka på det sätt han vill är det bra om han uppmärksammar det och ger sig själv beröm för att han arbetade med det. Om Leonard jobbar med att åka på det sätt han vill under åket och kör ur är det viktigt att jobba med att acceptera det samt att ge sig själv beröm för att han arbetade med rätt saker under åket (det viktigaste är att han arbetar med att göra rätt saker, rätt beteenden, under åkningen). 

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)

Foto av Chris Biron på Unsplash
Annons