Ibland när spelet inte fungerar på tennisbanan är det bättre att sluta analysera

Ifall du spelar dåligt under en tennismatch kanske du tänker, analyserar och grubblar över varför spelet inte fungerar och hur du kan göra för att spela bättre. Ibland är det bra att analysera och problemlösa (många spelar behöver generellt sett bli bättre på att analysera under matcher och att träna deras taktiska förmågor) och ibland är det bättre att förenkla, vara mer närvarande i nuet och lita på att du kan hantera det på ett bra sätt när du spelar.

När du spelar bra tennis upplever du nog ibland att du inte tänker så mycket, eller kanske inte alls. Du bara spelar. Men det är inte för att du har slutat tänka, det är för att du är närvarande i spelet, i det som sker och i det du gör. Om du försöker sluta tänka finns det en risk att du stör dig ännu mer på olika icke-hjälpsamma tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Det är bättre att sätta ord på tankarna och känslorna och sedan rikta fokus till nuet och att göra det du ska på banan.

Om du känner att spelet inte fungerar, du kanske känner dig vilsen och inte vet vad du ska göra, är det oftast fördelaktigt att gå tillbaka till några konkreta saker du vet hjälper dig att spela bra tennis och arbeta med att vara närvarande i nuet när du spelar. Saker som brukar hjälpa att fokusera på är: 

 • Aktivt fotarbete 
 • Ligg kvar i duellen så länge som krävs och arbeta med att skapa ett bra läge
 • När du har läge så sträva efter att avgöra poängen bestämt och helhjärtat. Välj att lita på dig själv och ditt slag. Du kanske missar och det är ok, sträva efter att slå slaget på det sätt du har tränat på. 
 • När spelet inte fungerar är det fördelaktigt att öka marginalerna och fortsätta slå på bollen. Fortsätt slå ordentliga slag, möt bollen och slå igenom. 
 • Arbeta med att acceptera att det inte känns så bra som det brukar göra och som du vill att det ska göra. Om du strävar efter att det ska kännas bra kan det bli svårt. Sträva istället efter att göra det du ska fast det känns dåligt. 
 • Om bollen flyger så prova att slappna av mer i kroppen (fast det känns läskigt), testa att slå igenom mer, accelerera mer (trots att du inte är bekväm med det).  
 • Om du missar så arbeta med att acceptera och ge dig själv beröm för att du arbetar med rätt saker (för att du vågade slå på bollen, för att du vågade arbeta med slappna av mer i armen). Du kan läsa mer att förstärka bra beteenden här: Träna mentalt och prestera bättre på tennisbanan.

Du kan självklart inte arbeta med allt samtidigt. Hitta något att fokusera på, arbeta med det och var närvarande i spelet. Förenkla. Ofta hjälper det även att sluta fokusera så mycket på ditt spel och din teknik. Fokusera mer på var du ska placera tennisbollen och hur du vill att bollen ska flyga (hur mycket spinn till exempel), hur motståndaren spelar och rör sig och hur du kan göra det svårare för hen. Det kan hjälpa dig att vara mer närvarande i spelet och att släppa de tankar som kanske har hakat fast i dig.  

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)

Foto av Boris Misevic på Unsplash
Annons

Vänta inte tills du har förlorat första set innan du tar tag i ditt spel

Ibland när en tennisspelare känner att hens spel inte fungerar väntar hen för länge med att ta tag i det. I en del fall väntar tennisspelaren tills att hen har förlorat första set. Sedan i andra set laddar spelaren om, reflekterar och gör sitt bästa. Det finns flera möjliga anledningar till att en spelare väntar för länge med att tag i sitt spel. Det är inte så lätt att vända spelet och börja spela bättre när man spelar dåligt. Lägg till en hög aktivering, tvivel (jobbiga tankar hakar fast i spelaren), frustration och stress så är det svårt att tänka klart och matchen rullar vidare i ett högt tempo. Det kan även vara så att spelaren känner att det kommer att bli tungt att vända matchen resultatmässigt i första set och prioriterar att satsa när det står 0-0 i andra set istället. 

Bara för att du har spelat dåligt hittills betyder det inte att du inte kan börja spela bra under nästa poäng. Ok, det kanske känns som att du har en sämre dag, benen är tyngre, du är sliten, tankarna snurrar eller timingen är off. Men om du arbetar med att acceptera att det inte känns så bra och bestämmer dig för att göra det bästa med det du kan påverka så kan du börja spela bättre och då är det även möjligt att det börjar kännas bättre. Men det är definitivt att föredra om fokus ligger på att göra det du ska bättre istället för att det inte ska kännas lika dåligt. Ofta krävs det inte så mycket för att momentum ska svänga från bra till dåligt eller från dåligt till bra. Så fortsätt arbeta med dina rutiner mellan poängen och ge dig själv chansen att prestera så bra som möjligt vid varje poäng. Mycket kan hända i en tennismatch och det kan gå fort.

Om du känner att spelet inte funkar eller att du inte kommer fram till något bra sätt att vinna poäng mot din motståndare så använd tiden mellan poängen till att reflektera över det. Du har mer tid under sidbyten till att ta tag i ditt spel men du behöver inte vänta på sidbytet, använd tiden mellan poängen på ett så bra sätt som möjligt. Se om du kan hitta taktiska och strategiska lösningar för att göra det svårare för din motståndare och för att hitta sätt att vinna poängen mot hen. 

Vad problemet är kan variera (anledningarna till att du ligger under resultatmässigt i första set), det kan till exempel vara så att du spelar bra men inte vet hur du ska spela taktiskt mot den här spelaren. Det kan även vara så att det inte är ditt spel som fungerar. Om det är spelet som inte funkar så bra är det fördelaktigt att arbeta med att förbättra det. Om taktiken inte fungerar kan det vara bäst att modifiera din game plan men ibland kanske du inte hittar bra taktiska lösningar. I det fallet kan det bli problematiskt om du hela tiden testar nya sätt att spela på och kanske spelar på sätt som inte passar dig eller fungerar för dig. Då kan det bästa vara att fokusera på ditt egna spel och att förenkla det (ibland när spelet inte fungerar på tennisbanan är det bättre att sluta analysera). Krångla inte till det eller spela för svårt. Arbeta med att slå slagen ordentligt, ha ett aktivt fotarbete och att acceptera misstag. Uppmärksamma även när du arbetar med gynnsamma beteenden (när du slår på bollen ordentligt fast du missar, när du verkligen försöker slå igenom bra fast du missar) och när du gör det bra. När man spelar sämre finns det en ökad risk att man missar de saker man faktiskt gör bra, ältar det man gör dåligt och är mindre tolerant för misstag. 

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)

—————

Om du är intresserad av tennis och mental träning kan du läsa mer om det här: ”Träna mentalt och prestera bättre på tennisbanan”

Foto av Lucas Davies på Unsplash

Jag vill sluta tänka när jag spelar fotboll!

Tankarna säger saker till oss nästan hela tiden. Syftet med våra tankar är att hjälpa oss hantera vårt liv och de utmaningar vi ställs inför. Tankarna pratar med oss för att varna oss och ge oss information. Ibland har vi nytta av det och ibland inte. På samma sak som tips och råd från dina föräldrar, ibland har du nytta av det och ibland inte. 

Vi inte sluta tänka i vissa situationer oavsett hur gärna vi skulle vilja det. Det är istället bättre att träna på att hantera tankarna bättre och kunna vara medvetet närvarande i nuet när vi vill. Tankar är tankar, de är verbala konstruktioner som inte behöver vara sanna. 

Ifall du vill bli bättre på att vara närvarande i nuet och inte påverkas negativt av olika tankar är det fördelaktigt att träna på det. Träna på att göra det du ska oavsett vad tankarna säger och oavsett vilka känslor som kommer istället för att undvika tankarna och känslorna. Träna på att uppmärksamma när du blir distraherad, när tankar hakar fast i dig. Notera det och återfokusera på det du gör och arbeta med att gå i värderad riktning. Träna på det utanför fotbollen också. 

Du kan inte sluta tänka. Ibland känns det som att du inte tänker och det är för att du riktar uppmärksamheten på det som händer i nuet, på dina yttre beteende och det som sker runt dig. Du är helt närvarande i det, i dina aktioner. Du är närvarande när du tar emot bollen, scannar efter lagkamrater, motståndare, hur de rör sig och vilka ytor som finns. Du rör dig med bollen, scannar och lägger sedan djupledspassningen till din lagkamrat som kommer springande i hög hastighet bakom dig. 

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)

Foto av Jason Charters på Unsplash

Är det ett till-beteende eller ett från-beteende?

Blir du tillräckligt bra på golf, löpning, längdhopp, skidåkning eller badminton ökar chansen att du över tid presterar bra på tävlingar. Blir du bäst i världen i tennis och får vara skadefri kommer du troligtvis även bli världsetta. Utveckling är positivt på många sätt. Det är viktigt för vårt välmående, vår motivation och för våra prestationer. För att du ska utvecklas mer och snabbare gäller det att oftare agera på ett önskat sätt. För att du ska utvecklas och må bra långsiktigt är det även betydelsefullt att dessa beteenden ligger i linje med dina värden. Dessa beteenden kallas till-beteenden. 

När du gör till-beteenden agerar du som en person du vill vara. Du gör saker som kan leda till ett meningsfullt och berikande liv. I det här sammanhanget används ordet till som en riktning och inte en slutdestination. Med från-beteenden menas beteenden som tar dig längre ifrån det liv du egentligen vill leva. Det är beteenden som fungerar sämre. När du gör från-beteenden beter du dig som en person du inte vill vara. Du gör sådant som i det långa loppet gör ditt liv värre. När vi använder oss av ett från-beteende är det ofta ett resultat av att besvärliga tankar har hakat fast i oss. För att istället välja ett till-beteende behöver vi haka loss från dessa tankar. 

Något som är viktigt när det gäller till-beteenden är de värden (eng. values) du har. Värden är ord som beskriver hur du vill vara mot dig själv och andra, till exempel modig och ansvarsfull. Värden visar vad som är viktigt för dig, vad du vill utveckla och vilken riktning du vill gå i. För att veta vilka beteenden som är till-beteenden och från-beteenden är det fördelaktigt att först identifiera vilka värden du prioriterar och vilka beteenden som ligger i linje med dessa värden.

Det är bra att minska på frekvensen av från-beteenden och öka frekvensen av till-beteenden. Det behöver dock inte vara något katastrofalt att göra från-beteenden, det händer då och då och ibland mer frekvent. Under en dag kommer du förmodligen göra flera till-beteenden och flera från-beteenden. Det skiftar från stund till stund beroende på situationen och dig. 

Det är fördelaktigt att vara medveten om vilka från-beteenden du har en tendens att göra i olika situationer. Om du medveten om det kan det vara lättare uppmärksamma när du agerar på det sättet och då välja att agera på ett mer hjälpsamt sätt istället. Det är även bra att fundera över vad du kan göra för att använda dig av till-beteenden mer frekvent. När jobbiga tankar och känslor dyker upp vill du haka loss från dessa. Då blir det lättare att agera i värderad riktning. Nedan följer några tips på vad du kan göra för att öka användningen av till-beteenden. 

Det är fördelaktigt att arbeta med acceptans, dels acceptans av besvärliga tankar och känslor, dels acceptans av att det förmodligen kommer att vara mer utmanande för dig att använda till-beteenden när du upplever jobbiga känslor, till exempel ångest. 

Det är bra att påminna dig själv om detta innan träningar och tävlingar. Det vill säga att du ska arbeta med till-beteenden, vilka beteenden som är till-beteenden och vad du kan göra för att öka chansen att agera i värderad riktning. Det är även bra att påminna dig själv om detta mellan övningar, under periodpauser, vid halvlek, under sidbyten och mellan poäng. Det är även givande att efter träningar och tävlingar utvärdera hur det gick. Använde du dig av till-beteenden? Vad gjorde du som hjälpte dig? Hur kan du göra det mindre bra nästa gång? 

Referenser
Harris, R. (2020). ACT helt enkelt: En introduktion till Acceptance and Commitment Therapy. Natur och Kultur. 

Ekvall, D. & Wallin-Tornberg, R. (2020). Fotbollspsykologi – För nästa träning och en långsiktig karriär. Stockholm: SISU idrottsböcker och Svenska Fotbollsförbundet.

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)

Foto av Allan Nygren på Unsplash

Fråga ditt barn

Som föräldrar vill vi att vårt barn ska må bra. Vi vill hjälpa och stötta det så bra som möjligt i hens idrottande. Alla som är föräldrar vet att det ofta är svårt att veta hur man ska stötta barnet på bästa sätt. Vi kan heller inte göra mer än vårt bästa. Det vi kan göra är att reflektera, lära oss av våra erfarenheter och hela tiden sträva efter att göra det bra. 

För att kunna stötta vårt barn på ett bra sätt är det även viktigt att fråga hur hen vill bli stöttad. I många fall vet vi bättre än barnet vad som är bra för hen långsiktigt, vi har mer kunskap och erfarenhet. Vi tänker mer långsiktigt och vi kan i många fall se helheten på ett bättre sätt än barnet. Det handlar dock inte om oss, det handlar om vårt barn. Ibland kanske vi också tror vi vet bäst men vi kan ha fel, det har hänt förut.  

Det är bra om vi så ofta som möjligt inkluderar vårt barn i beslut, låter hen vara delaktig och anpassar oss efter det hen vill när det är möjligt. Ibland är det nog bättre att vårt barn får bestämma över sitt idrottande, med mindre bra beslut, än att vi gör det vi tycker är bäst. 

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)

Foto av Debra Brewster på Unsplash

Jag arbetar kontinuerligt med att utveckla mitt ledarskap

På samma sätt som det är viktigt för idrottare att reflektera när de idrottar är det viktigt för dig som tränare att reflektera över ditt ledarskap. Många tränare gör nog det men det är även många som skulle kunna göra det lite mer frekvent. Det är inte alltid det behöver ta så mycket tid dock.

Inför en träning funderar du ju över vad idrottarna ska träna på och hur de ska göra det. Och du planerar övningar. Förutom själva planeringen av träningen är det bra att även reflektera över vad du ska arbeta med i ditt ledarskap. Hur kan du arbeta för att utveckla ditt ledarskap och hjälpa dina idrottare så mycket som möjligt med hjälp av instruktioner, feedback, kroppsspråk och frågor?

Vad ska du fokusera på i ditt ledarskap och ditt agerande under nästa träning? Vad hjälper dig att agera på ett bra sätt? Vad vill du utveckla? Vill du vara lite lugnare när du kommunicerar? Prata lite långsammare och tydligare? Vill du ge lite mindre korrigerande feedback? Vill du använda dig lite mer av frågor? Du kanske vill formulera frågorna bättre? Kanske ska du arbeta med att vara noggrannare med att följa upp din korrigerande feedback med frågor och positiv feedback?

Ett tips är att bestämma dig för något du vill utveckla och arbeta med. Gör sedan det så tydligt och konkret som möjligt hur du ska arbeta med detta. Efter träningen är det bra att utvärdera hur det gick. Ibland kanske du behöver lägga lite mer tid på det här arbetet men ganska ofta kräver det bara att du lägger några extra minuter på det innan och efter varje träning.

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)

Prata med de andra spelarna i din kedja

Hur ofta och hur mycket snackar du med de övriga spelarna i din kedja? Många ishockeylag och spelare behöver snacka mer med varandra på isen och kommunicera med varandra på ett bättre sätt. För att förbättra kommunikationen är det viktigt att prata om kommunikationen (på metanivå) och att träna på att kommunicera på önskat sätt.

Genom att prata mer med varandra innan och efter olika moment kommer ni att ha en större chans att arbeta som ni vill eftersom ni förmodligen kommer att se saker på samma sätt, ni bör ha en bättre möjlighet att veta vad ni ska göra och hur ni ska göra det. Det hjälper er även eftersom ni påminner varandra vad ni ska göra och fokusera på och ni kan lättare göra justeringar och därmed på ett bättre sätt hantera de utmaningar ni ställs inför. Genom att analysera vad ni gjorde, hur det gick, vad ni vill göra bättre och vad ni gjorde bra lär ni er av era aktioner och prestationer. Ni kan ta med er det in i nästa moment på isen och blir bättre. Ni kommer också ha större chans att kommunicera på ett effektivt sätt när ni väl spelar.

En av de viktigaste sakerna att tänka på är att prata ofta och regelbundet. Det behöver inte vara länge vid varje tillfälle. Det gör att ni hela tiden lär er, hjälper varandra och utvecklar ert spel och er kommunikation. Här är tillfällen då det kan vara bra att stämma av, förbereda, reflektera, analysera och utvärdera: 

 • Innan, under och efter träningar
 • Mellan övningar
 • Innan, under och efter matcher
 • I båset under matcher
 • Under periodpauser
 • Ibland är det bra att göra en snabb avstämning på isen när det ges en möjlighet (till exempel när domaren har blåst av för icing) 

Självklart är det även viktigt att kontinuerligt kommunicera med varandra under spelet. Det kan vara bra att inledningsvis ha ett möte utanför ordinarie träningar och diskutera hur ni kan prata med varandra, vad ni ska stämma av med varandra i olika lägen och hur ni vill kommunicera med varandra på isen. 

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare) 

Foto av Matthieu Pétiard på Unsplash

Det är ok att känna dig osäker

Känner du dig osäker ibland? Jag gör det absolut. 

En del tränare och idrottare menar på att man inte ska känna sig osäker när man idrottar. De menar på att självförtroende är jätteviktigt, att man måste tro på sig själv och att osäkerhet är väldigt negativt. 

Ibland går det dock inte att undvika känslan av osäkerhet och det är inte givande att försöka motarbetare den. Det är bättre att arbeta med att vara ok med osäkerhet och att agera på önskat sätt fast du är osäker. Det mesta i världen är osäkert och det är inte konstigt att du ibland tvivlar på dig själv. Det är naturligt och det kan till och med vara hjälpsamt. 

Du kan känna ett högt självförtroende samtidigt som du känner dig osäker och tvivlar. Det ena utesluter inte det andra. Däremot skulle det kunna påverka ditt självförtroende negativt om du tänker att du inte får känna osäkerhet. Men om du accepterar känslor av osäkerhet och tankar kopplade till oro och tvivel så behöver det inte påverka ditt självförtroende negativt (och du kan även prestera bra med ett lägre självförtroende). Du kan ju tro på dig själv och veta att du är fantastiskt bra på något och samtidigt veta att en aktion eller flera kan misslyckas. Osäkerhet, tvivel och oro är vår hjärnas sätt att varna oss och försöka hjälpa oss. 

Om du noterar de tankar och känslor du upplever när du känner dig osäker och hakar loss från dem behöver de inte påverka dig eller din prestation negativt. Då kan de tankarna och känslorna få vara där samtidigt som du agerar i en värderad riktning. Gör det du vill göra, lägg djupledspassningen, gå in i närkampen, slå igenom forehanden ordentligt eller väntar med att spurta tills det är ett bra läge att göra det. 

Det kan självklart vara så att du presterar sämre ibland när du känner dig osäker och tvivlar. Det betyder dock inte att du inte får känna dig osäker eller att du borde försöka undvika det. Arbeta med att acceptera det, sätt ord på tankarna och för tillbaka uppmärksamheten mot nuet. Om du vill bli bättre på att prestera när du känner dig osäker så träna på det, träna på att vara ok med de känslorna och var snäll mot dig själv.

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)

Foto av Emma Simpson på Unsplash.

Vad kan jag göra när jag presterar dåligt?

Det är så tråkigt när det går dåligt

Jag är mycket bättre än så här!” 

Varför är jag alltid så dålig?

”Jag orkar inte mer! Inget funkar”

Jag är sämst!”

Jag vill prestera bra!

Det går inte att undvika dåliga prestationer. Du kommer ha sämre perioder ibland oavsett du vill eller inte. Det du kan göra är att träna på att hantera situationen så bra som möjligt. Nedan ger jag några förslag på vad du kan göra när du befinner dig i en svacka under en träning eller tävling.

 • Sträva efter att acceptera situationen. Det har inte gått så bra som du vill och det är inte något som du kan påverka nu. Det är möjligt för dig att börja prestera bättre från och med nu men med tanke på att det har gått dåligt är det inte en självklarhet. Du kommer inte att börja prestera bättre bara för att du tycker att du borde det, för att du vill det eller för att du anser att du förtjänar det. Något som däremot kan hjälpa dig i situationen är att acceptera att det inte har gått bra och att sträva efter att vara i nuet och göra det du ska. 
 • Arbeta med att vara i nuet. Notera om du börjar glida iväg i tankarna. För då tillbaka tankarna till nuet. Ifall du känner att tankarna hakar fast i dig så sätt ord på dem, till exempel ”Nu säger tankarna åt mig att jag presterar dåligt igen”. Acceptera dem (de är bara tankar), låt dem vara och sträva efter att vara närvarande i det du gör. Det handlar inte om att du inte får glida iväg i tankarna, det kommer du förmodligen att göra. Det viktiga är att notera det och att direkt föra tillbaka uppmärksamheten till nuet igen. 
 • Uppmärksamma när du gör önskade beteenden även om inte resultatet blev som du ville. Det viktiga är att du arbetar med att göra rätt beteenden gång på gång. Då kommer du oftare göra rätt beteenden och du kommer att bli bättre på att agera på det sätt du vill i olika situationer.  
 • Ge dig själv beröm när du gör bra saker. Uppmärksamma bra prestationer och när saker fungerar. Det kommer att hjälpa ditt humör och ditt självförtroende.  
 • Arbeta med att göra det du ska. Gör ditt bästa och arbeta med att agera på önskat sätt. Vilka beteenden är dina grundbeteenden och dina nyckelbeteenden? Vad gör du när du presterar bra? Agera på samma sätt nu fast det inte känns så bra, trots att du inte har självförtroende. Det går. Det kanske är svårare men det är möjligt. 
 • Förenkla. När du är i en svacka kanske du känner mer anspänning, du är mer osäker och tvekar. Du presterar inte på topp och du kan därav inte göra allt på samma sätt som när du är i toppform (i den här situationen presterar du ju till och med sämre än din vanliga standard). Därför är det viktigt att förenkla. Krångla inte till det, hitta tillbaka till grunden och gör det bra. 

Vilka är dina bästa tips när du inte presterar bra? Något som inte funkar för dig? Vad är jobbigast för dig när du är i en svacka? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedan? 

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)

Höj värdet av andra roller

Inom lagidrotter premieras poänggörarna väldigt mycket, alltså de som gör mål och assister. Inom dessa idrotter är dock alla roller betydelsefulla. Tyvärr är det inte alltid som ledare och spelare är så bra på att visa det. Det är något som kan leda till att en del spelare inte känner sig uppskattade, inte acceptera deras roller och kanske vill ha andra roller i laget. 

Fundera på hur ni kan göra för att höja värdet av alla roller i ert lag, så att spelarna förstår värdet av dem. Det finns flera saker ni kan göra och många olika faktorer har betydelse. Nedan kommer jag att gå igenom lite av det ni kan göra. 

Visa att de olika rollerna är viktiga när du pratar med spelare, ledare, media och föräldrar
Hur pratar du om rollerna inför hela laget, delar av laget och med enskilda spelare? Det har betydelse hur du pratar om lagets olika roller och arbetsuppgifter. Reflektera gärna över hur du gör det. Lägger du lika stor vikt vid olika roller och arbetsuppgifter? Premierar du vissa över andra? Hur kan du uttrycka dig på ett annat sätt kring vissa roller för att höja värdet på dem?

Det har även betydelse hur du pratar om olika roller med andra ledare, media och föräldrar. Dels påverkar det deras syn på de olika rollerna och arbetsuppgifterna men det kan även vara så att spelare lyssnar när ni pratar eller får reda vad ni pratade om på indirekta sätt.

Positiv feedback
Hur bra är du, de andra ledarna och spelarna i laget på att ge positiv feedback till olika spelare för deras aktioner? Firar ni lika mycket när en försvarare ligger högt och stressar en anfallare till en felpassning som när en annan spelare i laget gör mål? Förmodligen inte. Och det är ju inte heller så konstigt. Däremot kan ni kanske öka mängden positiv feedback och beröm när spelarna gör olika aktioner (som är viktiga och kanske inte syns lika mycket) och prata om hur mycket man uppskattar jobbet som spelare i andra positioner lägger ner. Ta inte vissa spelare för givet.

Prova att byta roller ibland
Ett sätt att hjälpa spelarna att få en bättre förståelse för olika roller, hur utmanande de kan vara och deras betydelse är att låta spelarna byta roller ibland. 

Ge spelarna bra förutsättningar för att regelbundet prata med varandra
Prata om vikten av att lyfta och berömma varandra och ge spelarna förutsättningar att prata med de som de spelar mest tillsammans med (till exempel med spelarna i deras kedja i ishockey). I dessa samtal kan de prata om vilka aktioner de ska göra och hur de kan arbeta med att ge feedback till varandra. De kan även prata om hur de kan arbeta med korrigerande och positiv feedback för att hjälpa varandra. Lägg ett särskilt fokus på att de ska ge positiv feedback till varandra när de genomför önskade beteenden i olika situationer. Det kommer dels hjälpa dem att agera på ett bra sätt i olika situationer och dels att känna sig mer uppskattade i deras olika roller.

Genom att stimulera mer samtal mellan spelarna ökar chansen att de kan förtydliga och specificera vilka beteenden det handlar om och hur de ser ut, hur de kan avgöra om de gör dem eller inte samt hur de vill agera i olika situationer. Samtalen kommer även hjälpa spelarna att kommunicera på ett bättre sätt med varandra. De kan genomföra dessa samtal innan, under och efter träningar, övningar och matcher. Ju oftare de får möjlighet att prata ihop sig, diskutera, förbereda sig och utvärdera desto bättre.

Hur arbetar ni med att höja värdet av olika roller i ert lag? Dela gärna med er av era strategier i kommentarsfältet nedan.

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)  

Foto av Jeffrey F Lee på Unsplash