Den som gör mest är inte bäst

Vem vinner?

Den som tränar mest eller den som har längst karriär?

Den som satsar allt på ett kort eller den som ser till att göra det till en bra resa? 

Vem vinner i längden?


När Mikael var liten hade han en båt, jollen till familjens segelbåt. Familjen kom fram till att det vore kul om jollen kunde köra fort, så de köpte en ny motor till den. Problemet var att motorn var för stor och kraftfull för den lilla båten. ”Det är nog lugnt.”

Men det var inte lugnt. Båten gick långsammare och blev farlig att köra på maxfart. Den grävde ner sig i vattnet och gick istället mycket långsammare. Om båten och motorn hade fungerat bra ihop hade båten istället planat och maximerat effekten från motorn. 

Hur ser ditt idrottande ut? Planar du eller gräver du ner dig? 

Foto av Raphael Nast på Unsplash