Faktorer som kan påverka idrottares mentala arbete

Tunga axlar och huvudet hänger. Du presterar inte så bra som du skulle vilja. Omgivningen tycker att du har en potential som du inte når upp till.

Varför når du inte upp till potentialen då? Oftast när vi är ute i idrotten diskuteras detta utifrån idrottaren själv. Vad hen kan arbeta med mentalt för att bli bättre. Vi skulle vilja bredda det perspektivet och har lite tankar på vad som kan påverka det mentala hos en idrottare.

Omgivningen
Trivs du i din omgivning? Delar ni målbilder och tankar om idrott. Är dina målbilder och värderingar förenliga med deras? Det finns flera exempel på omgivningens betydelse. Exempel på klubbar, städer och landslagsverksamheter som skolar fram flera framgångsrika idrottare. Om du som idrottare inte trivs med din omgivning är risken också hög att du inte mår eller presterar som du vill. Det kan vara att kraven är för höga eller för låga eller kanske att fokus ligger för mycket på resultat och för lite på processen.

Förutsättningar
Blir det för långa resor mellan skola, hem och idrott? Har du tillgång till bra material att arbeta med? Har du möjlighet att variera och lägga upp din träning på ett sätt som passar dig?

Kompetens
Har du kompetensen att prestera på den nivå du vill? Tror du att du är bättre än vad du är? Kompetens innefattar allt från fysiska färdigheter till psykologiska (här kan du läsa mer om mental träning).

Motivation
Hur motiverad är du att skapa en förändring och bli bättre? Tycker du att det är roligt med idrott? Kan du skapa fler positiva faktorer kring ditt idrottande?

Vi tycker att det är viktigt att inte enbart fokusera på den enskilda idrottaren. Allt ansvar ligger på individen själv, men det är viktigt att se till helheten. Därför är det bra att även zooma ut och skapa en överblick, så att du som idrottare inte ställer orimliga förväntningar på dig själv.

/Fredrik och Mikael (idrottspsykologiska rådgivare)

idrottspsykologi-och-miljon
Foto av Fredrik Weibull
Annons

Våga tro på din förmåga! Vem ska annars göra det?

Vi föds, växer upp, blir vuxna och sen… Någonting som stämmer in på oss alla är att vi vill bli omtyckta av de som betyder något för oss.

Ett av de enklaste sätten att bli omtyckt är att bete sig på det sätt som de vi tycker om gör. Tränar och idrottar folk i min vänskapskrets är ett enkelt sätt att bli omtyckt att just träna. Vilka beteenden belönas i din umgängeskrets? Vilka beteenden belönas i din idrott?

I boken Connected: mänskliga relationer, sociala nätverk och deras betydelse i våra liv (Christakis & Fowler, 2010) skriver författarna om hur vi som människor styrs av vårt sociala nätverk. Att ”hitta oss själva” är ett tufft jobb enligt författarna. Den person vi är beror nämligen även på vilka vi umgås med. Fenomenet är enkelt att tillämpa i vår vardag. Om du bor i Stockholm kan du exempelvis sätta dig på röda tunnelbanelinjen och åka igenom staden. Du märker tydligt en skillnad när tunnelbanan stannar på ”Östermalmstorg” och när rösten säger ”Nästa Vårby gård”. Om vi bortser från den ekonomiska skillnaden är det en annan stämning, andra kläder och annorlunda miljö. Miljön och människor i vår omgivning formar oss och ibland mer än vad vi vill erkänna.

Det intressanta här är om du är medveten om vilken miljö du befinner dig i. Trivs du verkligen eller följer du bara med strömmen. Får du som idrottare ut maximalt av dig själv eller får du hela tiden höra att den här klubben inte har resurserna för att nå längre? Till exempel att de har dåligt med pengar och inte ens kan träna inomhus på vintern.

Miljön påverkar dig väldigt mycket och därför är det viktigt att du vågar stå för den du är och tror på din förmåga, även om din omgivning motarbetar dig. Miljön är inte allt, men den är viktig. Det gäller att göra det du kan för att göra något åt det som ligger inom din kontroll och acceptera och lära dig hantera det du inte kan kontrollera.

En del kollegor inom idrottspsykologin menar på att elitidrotten till större delen består av hårt arbetande och målinriktade individer, att talangerna lägger av. Som idrottare kommer det nämligen finnas perioder då det går tyngre och är jobbigt. Det är ok. Det gäller att du orkar kravla dig upp igen och fortsätta din resa fram mot dina mål. Om du ger upp så fort det känns lite motigt kommer det bli svårt och det kommer troligtvis bli en ond cirkel. När du har kravlat dig upp kan du ha fått hjälp av gruppen du befinner dig i men glöm för all del inte bort värdet av din egen insats.

Ett tips är att reflektera över ditt nätverk. Välj vilket nätverk du vill ha. Umgås med de personer som du mår bra av att umgås med, som ger dig energi och hjälper dig framåt i livet. Om det finns personer som du enbart får ångest av eller som får dig att må dåligt så kan du göra på följande sätt:

1)      Fundera på om de faktiskt har en poäng med det dem säger eller om ångesten signalerar någonting värdefullt för dig.

2)      Om dem inte har någon poäng och om du inte mår bra av att vara tillsammans med dem så umgås med dem så lite som möjligt.

Inom idrotten kan det till exempel vara en tränare som bara drar ner dig. Så våga stå upp för dig själv och din förmåga och säg ifrån. Det är ditt liv och din utveckling. Att gå omkring och vantrivas en längre tid kan sätta djupa och jobbiga spår. För vissa kan det till och med vara det som gör att de lägger av med sin idrott.

Lycka till!
/Mikael och Fredrik (idrottspsykologiska rådgivare)

Texten handlar om idrottare och därför har vi lagt in en bild på en basketspelare som idrottar
Foto av Malcolm Lightbody på Unsplash