Skapa lagsammanhållning

För att ett lag ska lyckas skapa en bra sammanhållning är det viktigt att både spelare och ledare hjälps åt. Här är några tips på hur ni kan arbeta för att skapa sammanhållning i ert lag. 

Undvik smågrupper
Om det utvecklas smågrupper i laget finns det en risk att grupperna isolerar sig mer och mer och att konflikterna i laget ökar. Det är bra att kontinuerligt arbeta för att det inte ska bildas smågrupper och att spelarna ska kunna fungera med fler spelare och umgås och arbeta bra med olika spelare. Det är givande att hitta på saker tillsammans med laget utanför idrotten (till exempel bowla, äta mat ute och åka gokart). Det gör att spelarna lär känna varandra bättre och upptäcker att fler saker de har gemensamt med olika spelare. Det är också bra att variera hur spelarna delas in i grupper på träningar och att de får arbeta med olika spelare. 

Genomför regelbundna möten
Det är fördelaktigt att regelbundet ha olika avstämningar i laget, både i mindre grupper och i helgrupp. Det hjälper spelarna att hantera eventuella konflikter i tid och det ger dem möjlighet att vädra deras åsikter. Genom att diskutera, stämma av och utvärdera ofta blir spelarna även bättre på att kommunicera med varandra. 

Utveckla spelarnas stolthet i laget
Visa att alla spelare i laget och deras roller är viktiga. Det är bra om du som tränare lyfter vikten av de olika rollerna och positionerna regelbundet. Om möjligt är det bra att låta spelare prova på olika positioner och roller för att få en bättre förståelse för vad den rollen/position innebär. Genom att spelarna stämmer av, utvärderar och diskuterar med varandra regelbundet får de också en bättre förståelse för vilka utmaningar de olika spelarna har, vad de olika rollerna innebär och när de olika spelarna utvecklas och lyckas.

Hjälp varandra
Det är bra att låta spelarna diskutera vilka till- och från-beteenden de olika spelarna och de olika lagdelarna har och hur de kan hjälpa varandra att gå i värderad riktning och agera på önskat sätt. Det ökar chansen att spelarna förstår varandras utmaningar bättre och kan hjälpa varandra på ett bra sätt. Det är bra om du som tränare lyfter vikten av att hjälpa, stötta och peppa varandra. Det är även fördelaktigt att kommunicera mycket med varandra under matcher och att träna på att göra det under träningar. Bra lagkamratsbeteenden är direkt hjälpsamt och kommer förmodligen ha en positiv effekt på sammanhållningen i laget.

Referenser
Ekvall, D. & Wallin-Tornberg, R. (2020). Fotbollspsykologi – För nästa träning och en långsiktig karriär. Stockholm: SISU idrottsböcker och Svenska Fotbollsförbundet.

Lindwall, M., Johnson, U. & Rylander, P. (2016). Gruppdynamik inom idrott: nycklar till världens bästa lag. Stockholm: SISU Idrottsböcker

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)

Foto av Matthieu Pétiard på Unsplash
Annons

Ställ frågan ”Hur är det med dig?” oftare!

En del av idrottarna/tränarna som du träffar dagligen mår nog inte så bra, vissa har kanske bara en tyngre dag medan andra har mått dåligt under en längre tid.

Du kan faktiskt göra skillnad genom att göra något så ”litet” som att fråga hur personer mår. Det är bra att göra det regelbundet för att visa att du bryr dig om hur de har det och för att du vill kolla läget allmänt. Detta är ännu viktigare att göra om du märker att någon inte är sig själv eller verkar må sämre än vanligt.

Om nu personen du frågar faktiskt mår dåligt så kanske hen vågar öppna sig för dig och får då någon att dela det med, men även om personen inte mår dåligt eller inte vill berätta om det för dig så påverkar ditt beteenden klimatet i idrottsföreningen positivt. Ditt beteende kan hjälpa personen förstå att du och andra människor bryr sig om hen och det kan få hen att visa andra samma omtanke som du visade.

Det kan anses självklart att fråga hur folk mår och vi alla gör det nog ganska ofta men det kan upplevas annorlunda om man frågar och verkligen vill veta svaret, om man tar sig tid att lyssna. Det kan vara svårt att ställa frågan i situationer då det faktiskt är som viktigast. Kanske vill man inte störa eller så tror man att det inte är till någon hjälp men ibland är det bästa man kan göra just att fråga och lyssna.

/Fredrik och Mikael (idrottspsykologiska rådgivare)


Foto av Jorge Ponce på Unsplash

Hur kan jag få spelarna att snacka mer?

Många idrottslag behöver öka kommunikationen mellan deras spelare under både träningar och tävlingar. Nedan följer några tips på vad ni kan göra för att era spelare ska börja prata mer med varandra.

Berätta om vikten av att kommunicera mycket. Visa filmklipp från matcher med idrottslag som pratar mycket med varandra. Om ni har möjlighet så bjud in en duktig spelare som gruppen ser upp till som kan komma förbi och berätta om hur viktigt det är med kommunikation.

Ge beröm till spelarna när de pratar mycket med varandra: ”Nu pratar ni riktigt bra med varandra!”, ”Bra att ni ger varandra så mycket positiv feedback nu”, Riktigt bra att du hjälpte Stina där Alicia!”. Om de spelar dåligt under en halvlek eller period men pratar mycket med varandra så välj ibland att inte kommentera det de gör dåligt eller mindre bra. Fokusera istället enbart på hur bra det är att de kommunicerar så bra med varandra. Berätta konkret vad de gör bra i deras kommunikation så att de förstår vad som är bra och därmed kan fortsätta med det.

Berätta för spelarna att de ska berömma sina lagkamrater när de märker att de kommunicerar mycket och bra. Att de ska ge sina lagkamrater positiv feedback och visa uppskattning för dem när de pratar, hjälper och stöttar dem.

Se till att fokusera på kommunikationen under minst en övning under varje träning. Det kan vara en vanlig övning eller en matchspelsövning och fokus ska ligga på kommunikationen. Innan ni påbörjar övningen så diskutera hur spelarna ska kommunicera med varandra (t.ex. vad som kan vara bra att säga i olika situationer). Ge feedback på deras kommunikation under övningen och efter övningen. När gjorde de det bra? Vad gjorde de bra? Fråga hur de upplevde de det.

Prova att genomföra en vanlig övning som ni brukar köra. Denna gång ska ni dock be dem att vara knäpptysta under genomförandet. Kör övningen igen och denna gång ska de prata mycket med varandra och hjälpa varandra så mycket som möjligt. Låt spelarna diskutera hur de upplevde skillnaderna.

Se om du kan filma övningar/matchmoment när de inte pratar så mycket med varandra och visa hur tyst det kan vara ibland. Jämför gärna med ett tillfälle då de kommunicerar med varandra på ett bra sätt.

Genomför övningar med fokus på kommunikation och instruera dem att överdriva kommunikationen. Få dem att prata hela tiden och mycket mer än vad de tror att de ska göra. Det kan hjälpa dem att bättre höra skillnad på när de pratar lite och när de kommunicerar bra med varandra. Att överdriva kommunikationen kan också vara bra sätt att få dem att komma över barriären att faktiskt börja kommunicera mer. Det kan vara svårt att komma igång och prata ordentligt om man inte brukar göra det. Det kan kännas konstigt och nästan vara pinsamt om man själv försöker prata och ropa mycket mer än tidigare samtidigt som de andra i laget inte gör det.

Arbeta med att vara så tydlig som möjligt i arbetet med kommunikation och ansträng dig med att följa upp och vara kontinuerlig i ditt arbete.

/Fredrik Weibull och Mikael Wallsbeck (idrottspsykologiska rådgivare)


Foto av Perry Grone på Unsplash

Vem har jag inte snackat med på länge?

Sammanhållningen i gruppen och atmosfären på träningar är viktiga faktorer för en välfungerande grupp och de har stor betydelse för idrottarnas välmående och prestationer. Något som påverkar sammanhållningen är till vilken grad alla idrottarna i gruppen känner sig sedda och inkluderade.

En bra vana att ha när du som idrottare kommer till träningarna är att fundera på vem du inte har snackat med så mycket på sistone och att sedan snacka med hen i samband med träningen. Antingen innan träningen har start, i någon paus eller efter träningen. Det krävs inte så mycket, till exempel att du efter träningen frågar hur det är, att du är närvarande i samtalet och att du pratar lite om helgen eller en ny bra låt som har släppts.

Vem ska du snacka lite extra med på nästa träning?

/Fredrik och Mikael (idrottspsykologiska rådgivare)

Bästa sättet att hantera motgång? Tre konkreta tips

Arbeta fram en miljö och struktur i idrottsföreningen som hjälper de aktiva att hantera motgångar. Här har ni tre tips på vad ni kan göra för att skapa en bra miljö:

  1. Säkerhetsställ att alla idrottarna blir sedda
  2. Se till så att idrottarna vet vad de ska förbättra och hur de ska göra det
  3. Skapa bra en sammanhållning och god stämning i föreningen

1. Säkerhetsställ att alla idrottarna blir sedda
Det kan ni göra genom att be tränarna och ledarna följa en mall enligt vilken de varje vecka (eller träning) ska ha hälsat på alla idrottare. Givetvis har antalet idrottare varje tränare har betydelse. Det behöver inte nödvändigtvis vara att ledarna ser varje aktiva, det går även att skapa en struktur med fokus på att idrottarna hälsar på varandra. En självklarhet tänker du kanske nu, men det blir oftast så att samma idrottare hälsar på varandra och ibland blir någon utanför. Om de inte får några hälsningar och inte blir uppmärksammande drivs de sakta men säkert ut från gruppen. Ni kan till exempel låta idrottarna sitta i mindre grupper och prata om senaste tävlingen eller matchen en gång i veckan. Det gör att de synliggör och uppmärksammar varandra.

2. Att idrottarna vet vad de ska förbättra och hur de ska göra det
Se till så att alla idrottarna vet vad de gör där. Om de förstår uppgiften är det lättare att förstå vad de behöver göra för att utvecklas och om de lyckas eller inte. Det är väldigt utmanande både för motivationen och självförtroendet att inte veta vad som förväntas av en eller vad man ska förbättra. Eller kanske ännu värre att inte förstå hur man ska förbättra det man vill utveckla.

3. Skapa bra sammanhållning och god stämning i föreningen
När resultatet inte går som man vill eller träningarna blir dåliga kan det vara underbart att ha en grupp som skapar andra positiva upplevelser, till exempel ett gott skratt eller fint samtal. För idrottaren som kanske inte lyckas i tävlingar är detta avgörande. Avgörande för att hen ska hantera motgångarna och orka vara kvar inom idrotten. För att stärka detta är det viktigt att arbeta med sammanhållningen. Kanske genom att hitta på saker utanför idrotten men också att som ledare berömma och uppmärksamma när idrottarna i gruppen har gjort någonting som stärker sammanhållningen. Genom att uppmärksamma och berömma beteendet ökar du som ledare chansen att beteendet upprepas.

Om idrottarna blir sedda, vet vad de kan förbättra och har en god sammanhållning sinsemellan finns det goda förutsättningar för att hantera motgångar på ett bra sätt. Hur kan ni förbättra arbetet i er förening?

/Fredrik och Mikael (idrottspsykologiska rådgivare)

Foto av Riley McCullough på Unsplash