Det är ok att känna dig osäker

Känner du dig osäker ibland? Jag gör det absolut. 

En del tränare och idrottare menar på att man inte ska känna sig osäker när man idrottar. De menar på att självförtroende är jätteviktigt, att man måste tro på sig själv och att osäkerhet är väldigt negativt. 

Ibland går det dock inte att undvika känslan av osäkerhet och det är inte givande att försöka motarbetare den. Det är bättre att arbeta med att vara ok med osäkerhet och att agera på önskat sätt fast du är osäker. Det mesta i världen är osäkert och det är inte konstigt att du ibland tvivlar på dig själv. Det är naturligt och det kan till och med vara hjälpsamt. 

Du kan känna ett högt självförtroende samtidigt som du känner dig osäker och tvivlar. Det ena utesluter inte det andra. Däremot skulle det kunna påverka ditt självförtroende negativt om du tänker att du inte får känna osäkerhet. Men om du accepterar känslor av osäkerhet och tankar kopplade till oro och tvivel så behöver det inte påverka ditt självförtroende negativt (och du kan även prestera bra med ett lägre självförtroende). Du kan ju tro på dig själv och veta att du är fantastiskt bra på något och samtidigt veta att en aktion eller flera kan misslyckas. Osäkerhet, tvivel och oro är vår hjärnas sätt att varna oss och försöka hjälpa oss. 

Om du noterar de tankar och känslor du upplever när du känner dig osäker och hakar loss från dem behöver de inte påverka dig eller din prestation negativt. Då kan de tankarna och känslorna få vara där samtidigt som du agerar i en värderad riktning. Gör det du vill göra, lägg djupledspassningen, gå in i närkampen, slå igenom forehanden ordentligt eller väntar med att spurta tills det är ett bra läge att göra det. 

Det kan självklart vara så att du presterar sämre ibland när du känner dig osäker och tvivlar. Det betyder dock inte att du inte får känna dig osäker eller att du borde försöka undvika det. Arbeta med att acceptera det, sätt ord på tankarna och för tillbaka uppmärksamheten mot nuet. Om du vill bli bättre på att prestera när du känner dig osäker så träna på det, träna på att vara ok med de känslorna och var snäll mot dig själv.

/Fredrik Weibull (idrottspsykologisk rådgivare)

Foto av Emma Simpson på Unsplash.
Annons

Ångestproblematik och psykisk ohälsa hos professionella fotbollsspelare

I en stor internationell undersökning som spelarorganisationen Fifpro har genomfört visade det sig att 38% aktiva och 35% före detta fotbollsspelare lider av ångest eller depression. Det är stora siffror! Ordet alarmerande lägger sig tyvärr ganska passande i munnen. Sen ska vi också notera att det är en studie och för att stärka detta behövs fler liknande studier.

Men varför är det så här? I en artikel i Dagens Nyheter, ”Större risk för fotbollsspelare att bli deprimerade” intervjuades Dr Göran Kenttä. En av flera bra analyser i artikeln var att det är en oerhörd press på spelarna. Göran nämner bland annat att anställningstryggheten är dålig; blir du skadad eller sjuk kan du säljas imorgon.

Magnus Erlingmark, spelarföreningens generalsekreterare, säger i en artikel på svt.se, ”Många fotbollsspelare lider av psykisk ohälsa” att han är förvånad över resultatet och att han trodde att fotbollsspelare var bättre på att ta hand om sin psykiska hälsa.

Det är otroligt bra att den här studien får uppmärksamhet och att problemet uppmärksammas. Visst har elitidrottare generellt väldigt stor press på sig och idag är hastigheten hos media väldigt snabbt. Hur många händelser har det inte varit genom åren då spelare har fått skit för att de varit ute på krogen eller hängt i ”fel” sammanhang eller med ”fel” människor, allt efter allmänheten har tagit bilder på dem och publicerat i sociala medier.

Det blir fler och fler tävlingar inom olika idrotter och samtidigt ska mer pengar dras in. Vilka är det då som får bristande återhämtning? Jo precis, idrottarna.

fotboll och idrottspsykologi

Göran Kenttä har forskat och skrivit mycket kring betydelsen av att ha en plan för sin återhämtning. Det är otroligt viktigt och kan förbättras avsevärt inom idrotten. Det är inte enbart upp till idrottarna. Om ovanstående siffror (38% och 35%) ska ner är det framförallt strukturerna som måste förändras.  Svårt, men nödvändigt.

Ett annat resultat i studien visar att många av fotbollsspelarna tyvärr dricker skadligt mycket alkohol efter avslutad karriär. Oftast då för att dämpa ångesten eller hantera stressen.  Vi behöver tidigt hjälpa idrottare att hantera sina tankar, känslor, stress och press på ett funktionellt sätt. Till exempel genom återhämtning utan alkohol eller droger.Vad kan du som aktiv, tränare eller förälder göra idag för att förhindra för att just ditt barn, din idrottare eller någon i din närhet i framtiden kommer lida av psykisk ohälsa?

Här är några tankar:

  • Se till att de får återhämtning. Svårt att säga exakt hur det ska se ut. Det skiljer sig åt från individ till individ. (läs mer om återhämtning i tidigare blogginlägg, ”Våga vila” eller lyssna på vår podcast, ”Återhämtning”)
  • Lyssna på de aktiva och deras berättelser om hur de mår, arbeta med att alltid ha tid att lyssna. Notera här att du inte alltid behöver ha en direkt lösning på problemet. Ibland kan det bara vara skönt att ha någon som bara lyssnar.
  • Prata om begreppen ångest, depression, nedstämdhet och psykisk ohälsa. Att det förekommer bland idrottare och vad det är. Du som tränare eller förälder kanske kan dra något vardagsexempel när du hade ångest eller kände dig nere. Så att idrottarna förstår att det är ok att känna dessa känslor.
  • Utbilda ledarna i dessa frågor.
  • Ha en idrottspsykologisk rådgivare knyten till föreningen som kan bistå med kompetens och finnas som extra resurs för eventuella frågeställningar.

Lycka till och om du har tagit dig igenom det här inlägget är det en väldigt bra början!
/Fredrik och Mikael